0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بلیارد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL حکم پاسور انفجار۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Singapore Singapore Open, Mixed Doubles
Guo X. W./Chen F. H.
-
-
Yang P.-H./Hu L.F.
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Seo S./Chae Y.
-
-
Kaneko Y./Matsutomo M.
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Jiang Z. B./Wei Y. X.
-
-
Lee C.H.R./Ng T.Y.
بازی شروع نشده است
۰۵:۵۰
Zheng S.W./Huang Y.Q.
-
-
Goh S.H./Lai S.J.
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Christiansen M./Boeje A.
-
-
Chen T.J./Toh W.E.
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Ye H.W./Lee C.H.
-
-
Ferdinansyah D./Widjaja G. E.
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Tan K. M./Lai P. J.
-
-
Tabeling R./Piek S.
بازی شروع نشده است
۰۹:۱۰
Vestergaard M./Busch C.
-
-
Jomkoh S./Paewsampran S.
بازی شروع نشده است
۱۲:۵۰
  Singapore Singapore Open, Women Doubles
Li W.M./Liu X.X.
-
-
Stoeva G./Stoeva S.
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Liu S.S./Tan N.
-
-
Li Y.J./Luo X.M.
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Kititharakul J./Prajongjai R.
-
-
Kim S.Y./Kong H.Y.
بازی شروع نشده است
۰۸:۱۰
Matsumoto M./Nagahara W.
-
-
Chang C.H./Yang C.T.
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Mapasa S./Yu A.
-
-
Matsuyama N./Shida C.
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Jolly T./Pullela G.
-
-
Baek H.N./Lee S.H.
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Chen Q.C./Jia Y.F.
-
-
Lambert M./Tran A.
Postponed
۱۱:۳۰
  Singapore Singapore Open
Brian Yang
-
-
Tien Chen Chou
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Chico Aura Dwi Wardoyo
-
-
Naraoka Kodai
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Axelsen Viktor
-
-
Lin Chun-Yi
بازی شروع نشده است
۰۷:۵۰
Anders Antonsen
-
-
Kean Yew Loh
بازی شروع نشده است
۰۸:۳۰
Ginting Anthony
-
-
Jun Hao Leong
بازی شروع نشده است
۰۸:۵۰
Weng Hong Yang
-
-
Yu Qi Shi
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۰
Kenta Nishimoto
-
-
Prannoy Haseena Sunil Kumar
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۰
Shi Feng Li
-
-
Cheuk Yiu Lee
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۰
  Singapore Singapore Open Women
Wang Zhi Yi
-
-
Pornpicha Choeikeewong
بازی شروع نشده است
۰۵:۳۰
Chochuwong Pornpawee
-
-
Yue Han
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Bing Jiao He
-
-
Nozomi Okuhara
بازی شروع نشده است
۰۶:۱۰
Pusarla Venkata Sindhu
-
-
Carolina Marin
بازی شروع نشده است
۰۶:۳۰
Se Young An
-
-
Wen Chi Hsu
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Gregoria Mariska Tunjung
-
-
Yu Po Pai
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Miyazaki Tomoka
-
-
Akane Yamaguchi
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Busanan Ongbamrungphan
-
-
Yufei Chen
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
  Singapore Singapore Open, Doubles
Ou X.Y./Liu Y.C.
-
-
Goh S.F./Izzuddin N.
بازی شروع نشده است
۰۶:۵۰
Hoki T./Kobayashi Y.
-
-
Chen B./Liu Y.
بازی شروع نشده است
۰۷:۳۰
Lundgaard D./Vestergaard M.
-
-
He J./Ren X.
بازی شروع نشده است
۰۹:۳۰
Kang M.H./Seo S.J.
-
-
Fikri M.S./Maulana B.
بازی شروع نشده است
۱۰:۵۰
Man W.C./Tee K.W.
-
-
Astrup Sorensen K./Skaarup Rasmussen A.
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Lee F-C./Lee F-J.
-
-
Alfian F./Ardianto M.R.
بازی شروع نشده است
۱۳:۳۰
Lee Y./Wang C.L.
-
-
Chia A./Soh W.Y.
بازی شروع نشده است
۱۳:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید